Η εταιρεία Νεοδομή ιδιοκτησίας κ. Παπαγρηγοράκη  ξεκίνησε το 19... και ασχολείται με ευρύτατο φάσμα των υλικών της περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδετήσεων, βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης και εκτόξευσης, ειδικά κονιάματα και βελτιωτικά κονιαμάτων, υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, προστατευτικές επιστρώσεις σκυροδέματος και σιδήρου, συστήματα σφραγίσεων αρμών, πολυμερείς μεμβράνες κτλ.

    ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ     -    ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ    -    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    -    ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ    -    ΕΝΕΣΕΙΣ    -    ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ    -    ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    -    ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ    -    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ    -    ΒΑΦΕΣ    -    ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ    -    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ    -    ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ    -    ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ                                                           

 

 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΕΟΔΟΜΗ